از آرزو تا رسیدن

از آرزو تا رسیدن آرزوی خودتونو روی کاغذ بنویسید. نوشتن آرزو اونو به یک هدف تبدیل میکنه. هدف رو به مراحل مختلف تقسیم و زمانبندی کنید. به این ترتیب شما از هدف به یک برنامه رسیدید.

آرزوی خودتونو روی کاغذ بنویسید.

 نوشتن آرزو اونو به یک هدف تبدیل میکنه.

هدف رو به مراحل مختلف تقسیم و زمانبندی کنید.

به این ترتیب شما از هدف به یک برنامه رسیدید.

برنامه خودتونو با عمل همراه کنید و به اون پایبند باشید.

شما قطعا به آرزوی خود میرسید.

منبع: 5 صبح

Photo by Gstockstudio1 on dreamstime