4 مدل خبر مخرب

4 مدل خبر مخرب غیر قابل استفاده رفتار شما با این اطلاعات تغییر نخواهد کرد یک مثال عالی تمایل ما به پیگیری اتفاقاتی که در اخبار میبینیم. در منطقه ای زلزله ای رخ داده که غم انگیز و خارج از کنترل شماست. اگر شما قصد انجام کاری برای کمک ندارید. دنبال کردن بروزرسانی های این خبر چیزی جز خبری مخرب به ذهن شما نیست.

غیر قابل استفاده

رفتار شما با این اطلاعات تغییر نخواهد کرد یک مثال عالی تمایل ما به پیگیری اتفاقاتی که در اخبار میبینیم. در منطقه ای زلزله ای رخ داده که غم انگیز و خارج از کنترل شماست. اگر شما قصد انجام کاری برای کمک ندارید. دنبال کردن بروزرسانی های این خبر چیزی جز خبری مخرب به ذهن شما نیست.

بی موقع

شما قصد ندارید الان از این اطلاعات استفاده کنید و میتونه تا زمان استفاده این اطلاعات تغییر کنه.

اگر مثلا یک سهام بلند مدت خریداری کردید. چک کردن هر روز این سهم نتنها باعث ایجاد حواسپرتی میشه بلکه وقت و انرژی که میتونستید صرف یک کار مفید کنید از شما میگیره. اگر تا زمانی که شما آماده استفاده از این اطلاعات هستید، این موضوع بی اهمیت یا قابل تغییر هست، قطعا الان به درد شما نمیخوره.

فرضی

شما به این معتقدید که “میتونه/ممکنه” به جای چیزی که واقعا هست. نمونش پیشبینی های هواشناسی و بورس. اگر برگردید عقب به همه پیش بینی هایی که گوش کردید آیا بنظرتون 90 درصدش اشتباه نبوده؟

پیش بینی های فرضی همیشه مخرب هستند و اغلب جلوی اطلاعات مفیدی که منجر به تصمیمات درست میشن رو میگیرن.

منحرف کننده

شما رو از اهداف خودتون منحرف میکنن به اهدافی که برای خوتون در نظر گرفتید فکر کنید. مثلا گرفتن نمره بهتر، پس انداز، و… هر فکر و اطلاعاتی که شما رو از این مسیر منحرف کنه مخرب به حساب میاد!

منبع: Success

Photo by rawpixel on Felix