Brain Dumping

BRAIN DUMPING brain dumping: تخلیه مغز یا هرچیزی که اسمش رو بذاریم، به انتقال تمامی افکار در سر روی کاغذ گفته میشه. تقریبا مثل ژورنال نوشتن هست. تنها چیزی که لازم دارید یک دفتر و قلم هست. حالا شروع به یادداشت کردن هر کاری که انجام ندادید و بر عهده شماست کنید، کوچک و بزرگ تمام کار ها.

brain dumping: تخلیه مغز یا هرچیزی که اسمش رو بذاریم، به انتقال تمامی افکار در سر روی کاغذ گفته میشه.

تقریبا مثل ژورنال نوشتن هست. تنها چیزی که لازم دارید یک دفتر و قلم هست.

حالا شروع به یادداشت کردن هر کاری که انجام ندادید و بر عهده شماست کنید،

کوچک و بزرگ تمام کار ها.

شما به وسیله نوشتن، وضوح بیشتری برای اولویت بندی وظایف پیدا میکنید.

و تمرکز خودتونو برای کار های مهمتر میذارید و کار های کم اهمیت را بعدا انجام میدید.

به این ترتیب ذهن خودتون رو از استرس وحشتناک حجم عظیم وظایف خلاص میکنید.

برای نوشتن لیست از یک روش میتونید استفاده کنید تا راحت تر اولویت بندی کنید:

باید ها: کار هایی که متعهد به انجام اونها هستید.

خواسته ها: کار هایی که میخواید و دوست دارید انجام بدید اما تعهد به انجام انها ندارید.

شاید ها: کار هایی که ممکنه بخواید انجام بدید اما از اولویت های شما خیلی فاصله دارند.

منبع: 5صبح

Photo from pexels