جستجو

Category Archives: تغذیه

نکات ساده تغذیه سالم
نکات ساده تغذیه سالم
-همیشه لیست خرید با خود همراه داشته باشید و با شکم گرسنه خرید نکنید، چون احتمال خرید تنقلات اضافی بالا میره.
-نان کامل به جای نان سفید و ماست یونانی استفاده کنید، از روغن های سالم و گیاهی مصرف کنید و به جای چیپس، پاپ کورن میل کنید.