Category جملات انگیزشی

جملات انگیزشی

جملات انگیزشی
.روش قطعی برای وادار کردن افراد به پذیرش مسائی نادرست .تکرار دائمی آن هاست چون حس آشنایی به تنهایی نمیتواند حقیقت را متمایز سازد نهاد ها و بازاریاب های تمامیت طلب همیشه .از این حقیقت آگاه بوده اند دانیل کانمن – تفکر، سریع و آهسته

جملات انگیزشی

جملات انگیزشی
اگر تولید نکنید، پیشرفت نمیکنید – مهم نیست چقد ماهر یا با استعداد هستید کال نیوپورت- چیزی که زندگی افراد را از هم متمایز میکند، وجود مشکلات یا عدم وجود آن نیست بلکه نحوه برخورد آنها با مشکلات است جیم کالینز-

جملات کارل یونگ

جملات کارل یونگ
شما همانی هستید که انجام میدهید، نه کاری که میگویید انجام میدهید دانستن نقاط تاریک خود بهترین راه برای برخورد با نقاط تاریک دیگران است هرچه بهتر خود را بشناسید روابط بهتری خواهید داشت هرچیزی که ما را در مورد بقیه اذیت میکند، میتواند ما را به شناخت خودمان هدایت کند

جملات انگیزشی

جملات انگیزشی
همان تغییری باشید که میخواهید در دنیا ببینید گاندی- دانش، برای شما قدرت به همراه دارد. و شخصیت احترام را بروس لی- آن که کوه را جابجا کرد، از سنگ ریزه ها شروع کرده است کنفوسیوس-

جملات انگیزشی

جملات انگیزشی
سال دیگه همین موقعه ممکنه آرزو کنی ای کاش امروز شروع میکردم کارن لمب- شما باید ماجراجویی کنید، به کشف دنیا بپردازید، تا بفهمید واقعا به کجا تعلق دارید سو فیتزموریس-

جملات انگیزشی

جملات انگیزشی
صداقت موهبت گرانبهایست، آن را از افراد بی ارزش طلب نکنید وارن بافت- به روابط خود نگاهی بیندازید و مطمئن شوید سه ساعت را با شخص سه دقیقه ای نمیگذرانید دارن هاردی-

جملات انگیزشی-بهره وری و خودسازی-

بهره وری
جملات انگیزشی-بهره وری و خودسازی- بهتره که فقط روی گام بعدی تمرکز کنیم نه کل مسیر. ناشناس اینکه خیلی زود از خواب بیدار بشی، یا خیلی دیر بخوابی مهم نیست. کاری که زمان بیداری انجام میدی مهمه. دن شابل