جستجو

Category Archives: روتین

بهترین کار بعد از 6 عصر برای داشتن یک زندگی غنی
،یک روتین عصرانه مناسب به شما کمک میکنه فشار کاری طول روز را کاهش بدید
باتری شما را شارژ میکنه و برای روز بعد آماده میشید
.روتین ها مکانیزم خوبی برای سود بردن از منابع محدود ما، مثل زمان هستند
.روتین های خوب میتونن انرژی روحی شما را برگردانند و به بهبود خلق و خوی شما کمک کنند
با این روتین 20+ ساعت ذخیره کنید
با این روتین 20+ ساعت ذخیره کنید
سه ساعت ابتدای روز، شما رو میسازه یا در هم میشکنه
طبق گفته روانشناس ران فریدمن ، سه ساعت اول روز شما با ارزش ترین ساعت برای حداکثر بهره وری است. منطقیه، تحقیقات نشان داده مغز بلافاصله پس از خواب بسیار خلاق و فعاله.
روتین روزانه با جف بزوس
روتین روزانه با جف بزوس
خواب کافی اولویت او قرار دارد. من شب زود میخوابم و صبح زود بیدار میشوم. معتقد است بطور طبیعی از خواب بیدار شود. من همیشه 8 ساعت میخوابم به جز مواقعی که در سفر باشم
فعالیت های صبحگاهی
فعالیت های صبحگاهی
ورزش و حرکات کششی.
مدیتیشن، یوگا، مایندفولنس.
بیدار کردن مغز با فعالیت هایی مثل مرور لغات، بازی فکری، مطالعه، تخلیه افکار، نقاشی.
روتین صبح برای شب بیداران
روتین صبح برای شب بیداران
ساعت 10 بیدار بشید، تا 11 هم فرصت دارید
برنامه امروز را مرور کنید.
ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر به انجام برنامه و کارها بپردازید.
ساعت 3 تا 4 ناهار میل کنید و سپس تا 9 شب به ادامه کار
و انجام برنامه بپردازید.