توسعه قدرت روحی با این روش…

توسعه قدرت روحی با این روش... قدرت روحی چیست؟ بصورت ساده: به قدرت روحی، توانایی عمل کردن تحت فشار گفته میشود. در سال های اخیر به این موضوع بیشتر پرداخته شده چون اکثر مردم با اون مواجه هستند. اما سال های زیادی هست که قدمت دارد.

قدرت روحی چیست؟

بصورت ساده: به قدرت روحی، توانایی عمل کردن تحت فشار گفته میشود.

در سال های اخیر به این موضوع بیشتر پرداخته شده چون اکثر مردم با اون مواجه هستند.

اما سال های زیادی هست که قدمت دارد.

و شما برای توسعه این ویژگی نیاز ندارید کتاب بخونید.

فقط تمرین زیر را که مارکوس اورلیوس امپراتور و فیلسوف رومی انجام داد، تمرین کنید.

قدرت روحی به معنی بی تفاوت بودن نسبت به چیز های بی اهمیت است.

شباهت زیادی بین قدرت روحی با فلسفه رواقی گرای که میگوید:

“بی تفاوت باشید به بی اهمیت ها”

وجود داد.

مارکوس آنورلیس فیلسوف رواقی و امپراتور بزرگ روم میگوید:

“انسان برای داشتن بهترین زندگی قدرت بزرگی درون روح خود دارد، تنها اگر بتواند نسبت به بی اهمیت ها بی تفاوت باشد.”

چطور بی اهمیت بودن را تمرین کنیم؟

باید آن را در اتفاقات روزمره تمرین کنید:

-وقتی اتفاقی کوچک باعث آشفتگی شما میشود آن را خاموش کنید.

-با خود تکرار کنید: من نسبت به بی اهمیت ها بی تفاوت هستم.

-هر اتفاقی که بیوفته، قصد شما تحقق مهمترین هدف در زندگی است.

-از بی تفاوتی نسبت به همه کارها اجتناب کنید.

-هر چیزی که مربوط به مهمترین هدف هست جدی بگیرید.

چندتا مثال در زندگی:

+دیروز، یکی از لنز های گرونDSLR افتاد و شکست- من بی تفاوت هستم.

+یکی از خواننده ها یک انتقاد سازنه از یکی از مقاله های من کرد- من بی تفاوت نیستم.

+یکی از این اکانت های فیک یک نظر ناخوشایند برای من نوشت- من بی تفاوت هستم.

با موضوع مهمی مواجه شدید؟

تمام توجه خود را روی آن موضوع بگذارید. چیزی مهم نیست؟ ازش بگذرید.

این همه کاری هست که باید انجام بدید اما این روش تنها زمانی برای شما کار میکنه که بدونید مهم چی هست.

به همین علت هست که داشتن ارزش ها اصل اساسی زندگی هست.

اگر بدانید چه کسی هستید و ارزش های شما کدام است،

این کار آسان خواهد بود، روی ارزش های زندگی تمرکز کنید و بقیه چیزها را رها کنید.

منبع: Medium

Photo from financialinnov