ایجاد عادت جدید با برایان تریسی

ایجاد عادت جدید با برایان تریسی 1.تصمیم بگیرید برای مثال اگر تصمیم می گیرید که هر روز صبح زود بیدار شوید و ورزش کنید، ساعت خود را برای زمانی خاص تنظیم کنید و وقتی زنگ به صدا در می آید، بلافاصله بلندشوید، لباس های ورزشی تان را بپوشید و جلسه ورزش خود را آغاز کنید.

1.تصمیم بگیرید

برای مثال اگر تصمیم می گیرید که هر روز صبح زود بیدار شوید و ورزش کنید،

ساعت خود را برای زمانی خاص تنظیم کنید و وقتی زنگ به صدا در می آید،

بلافاصله بلندشوید، لباس های ورزشی تان را بپوشید و جلسه ورزش خود را آغاز کنید.

2.هرگز در عادت های جدیدتان استثنا قائل نشوید

هرگز بهانه نیاورید و توجیه نکنید.

اگر به این نتیجه رسیده اید که هر روز ساعت شش صبح از خواب بیدا شوید،

خود را مجبور کنید که ساعت شش صبح بلند شوید تا زمانی که انجام این کار به صورت خودکار انجام شود.

3.به دیگران بگویید که رفتار جدیدی را تمرین می کنید

بسیار جالب توجه است که وقتی می دانید دیگران در حال تماشای شما هستند

تا ببینند عزم دنبال کردن راهتان را دارید، چقدر عزم و نظم تان بیشتر می شود.

4.عادت جدید خود را در ذهن به تصویر بکشید

هر چه بیشتر خود را به گونه ای تصور کنید که گویی از قبل آن عادت جدید را داشته اید.

این رفتار جدید با سرعت بیشتری به وسیله ذهن ناخودآگاهتان پذیرفته شده و اتوماتیک می شود.

5.یک جمله تاکیدی بسازید و آن را تکرار کنید

این تکرار باعث افزایش سرعت پرورش عادت جدید می شود. برای مثال،

می توانید چیزی شبیه این جمله بگویید که

«من هر روز صبح ساعت شش از خواب بیدار می شوم!»

این کلام را پیش از خواب با خود تکرار کنید.

6.اصرار بورزید

بر رفتار جدید اصرار بورزید تا چنان خودکار و آسان شود که اگر آن را انجام ندهید احساس ناراحتی کنید.

7.به خود جایزه بدهید

مهم تر از همه اینکه برای تمرین عادت جدید به خودتان جایزه بدهید.

هر بار که به خود جایزه می دهید، آن رفتار را دوباره تایید می کنید و دوباره خود را تشویق می کنید.

منبع: Briantracy

Photo from women