ذهن خود را تغذیه کنید

ذهن خود را تغذیه کنید کتاب بخوانید این خیلی واضحه، اگر درمورد موضوعی میخواهید بیاموزید بهترین کتاب را بگیرید و مطالعه کنید. در کلاس شرکت کنید کتاب ها خوب هستند اما معمولا دستورالعمل ندارند و عملی نیستند.

کتاب بخوانید

این خیلی واضحه، اگر درمورد موضوعی میخواهید بیاموزید بهترین کتاب را بگیرید و مطالعه کنید.

در کلاس شرکت کنید

کتاب ها خوب هستند اما معمولا دستورالعمل ندارند و عملی نیستند.

برای یادگرفتن عملی خیلی از مهارت ها مثل مهارت نویسندگی یا برنامه نویسی بهتره که در کلاس ها شرکت کنید.

کتاب های صوتی و پادکست گوش بدید

حتی زمانی که ورزش میکنید یا رانندگی میکنید میتونید چیز جدیدی بیاموزید.

مصاحبه ها، مستند ها را ببینید

بعضی وقت ها حوصله کتاب خوندن یا شرکت در کلاس را ندارید.

اما بازم دوست دارید چیز جدید یادبگیرید، خوب یک سر به یوتیوب بزنید

و مصاحبه ها، مستند ها و کانال هایی که معرفی کردیم ببینید.

نوشتن ژورنال

من برای هر چیزی یک دفتر دارم!

همیشه چیزهایی که یادمیگیرم به زبان خودم چند کلمه یادداشت میکنم.

اینکار باعث میشه بهتر بتونم به خاطر بیارم.

دانش خود را به اشتراک بذارید

بله، زمانی که شما با دیگران دانش خود را به اشتراک میگذارید،

نتنها شما فردی مفید واقع شدید، بلکه اینکار مغز شما را هم تغذیه میکند.

منبع: 5 صبح

Photo from pexels