جملات انگیزشی

صداقت موهبت گرانبهایست، آن را از افراد بی ارزش طلب نکنید وارن بافت- به روابط خود نگاهی بیندازید و مطمئن شوید سه ساعت را با شخص سه دقیقه ای نمیگذرانید دارن هاردی-

صداقت موهبت گرانبهایست، آن را از افراد بی ارزش طلب نکنید

وارن بافت-

 

به روابط خود نگاهی بیندازید و مطمئن شوید سه ساعت را با شخص سه دقیقه ای نمیگذرانید

دارن هاردی-

 

اطراف شما باید افرادی مناسب آینده شما باشد، نه گذشته
ناشناس-

 

از دشمنانی که به شما حمله میکنند نترسید، از دوستانی بترسید که تملق میگویند
دیل کارنگی-

 

مهمترین مکالمه ای که شما دارید، با خودتان است
دیوید گاگینز-

 

هرکس در مقابل شما قرار گرفت، دشمن نیست و هرکس که به شما کمک کرد الزاما دوست شما نیست
مایک تایسون-

 

تنها مانعی که بین شما و اهدافتان قرار دارد، داستان های ناامید کننده ایست که دائم برای خود میگویید
جوردن بلفورت-

 

در سخت ترین روزها بهترین درس ها را در مورد خودت می آموزی
ماری بین-

 

به جای کمال، برای بهبود مداوم تلاش کنید
استفان گیز-

 

شما یا شجاعت را انتخاب میکنید و یا راحتی را، نمیتوانید هر دو را همزمان داشته باشید
برنی براون-

 

منبع: 5 صبح