جملات انگیزشی-روابط و خودباوری-

-جملات انگیزشی-روابط و خودباوری چشم انداز بزرگ، بدون افراد بزرگ، بی فایده است. جیمز کالینز فقط به کسی حسادت کن که آرزو داری مثل او بشوی. روف دوبلی

چشم انداز بزرگ، بدون افراد بزرگ، بی فایده است.

جیمز کالینز

فقط به کسی حسادت کن که آرزو داری مثل او بشوی.

روف دوبلی

من نمیخوام مایکل جردن بعدی باشم. من میخوام کوبی برایانت باشم.

کوبی براینت

من بهترینم. این رو قبل از اینکه بدونم بهترینم هم گفته بودم.

محمد علی کلی

همیشه قوی باش. تو نمیدونی الهام بخش چه کسانی هستی.

ناشناس

یک روز، مردمی که باورت نداشتن، داستان آشنایشون با تو رو برای بقیه تعریف میکنن.

جانی دپ

همیشه بیشتر از چیزی که بنظر میرسی باش، و هیچوقت بیشتر از چیزی که هستی ظاهر سازی نکن.

انگلا مرکل

کمال زمانی است که سخنان و کردار ما با اهداف ما مطابقت داشته باشد.

سایمون سینک

ابتدا دریابید که قادر به چه کاری هستید، سپس تصمیم بگیرید چه کسی هستید.

تارا وستور

همیشه فراتر از آنچه انتظار میرود، ارائه کنید.

لری پیچ

زمان، هدیه ایست که تو به دیگران میدهی.

میشل اوباما

منبع: 5 صبح

Photo from fabianascaranzi