اصول نوشتن عبارات تاکیدی

اصول نوشتن عبارات تاکیدی عبارات تاکیدی نشان دهنده افکار شما و درک شما از جهان اطرافتون هست. بیشترین و قدرتمند ترین تاثیرگذاری این عبارت روی بینش، موفقیت و نحوه صحبت کردن ما با خودمان و باور داشتن توانایی هایمان است.

عبارات تاکیدی نشان دهنده افکار شما و درک شما از جهان اطرافتون هست.

بیشترین و قدرتمند ترین تاثیرگذاری این عبارت روی بینش،

موفقیت و نحوه صحبت کردن ما با خودمان و باور داشتن توانایی هایمان است.

95 درصد احساسات ما به نوع صحبت کردن با خودمان برمیگردد.

با کنترل دیالوگ های درونی و فکر راجع به خودمان،

میتوانیم کنترل ابعاد مختلف زندگی را بدست بگیریم.

برای اینکه این عبارات تاثیرگذارتر باشند به 7 نکته توجه کنید:

1.با “من هستم” آغاز کنید

“من هستم” قویترین جمله برای عبارات تاکیدی است،

چون ذهن شما ان را به عنوان یک دستور برای تبدیل کردن به واقعیت میداند.

2. جملات حال ساده استفاده کنید

جوری صحبت کنید که انگار به آن هدف رسیده اید.

✖من میخواهم خود را عمیقا دوست بدارم و باور کنم.

✔من عمیقا خود را دوست دارم و باور دارم.

3.مثبت ادامه بدید و همه افکار منفی را خنثی کنید

هرچیزی که به خودتان میگویید در ضمیر ناخودآگاهتان تاثیر مستقیم میگذارد.

✖من بهانه جویی را متوقف میکنم.

✔من هرکاری که فکر کنم میتوانم انجام بدهم.

4.مختصر و مفید

عبارات تاکیدی باید کوتاه باشد و در ذهن ماندگار باشد تا راحت تکرار بشوند.

5. عبارات تاکیدی خود را با احساس بیامیزید

جملات شما باید همراه با احساس شما باشد، ذهن شما احساس را راحت تر درک میکند.

✖من یک برنده هستم.

✔من پر از انگیزه برای رسیدن به اهدافم هستم.

6. عبارت را برای خودتان بسازید نه دیگران

بیاد داشته باشید که شما فقط روی خودتان کنترل دارید،

احساس و کار های خودتان را توصیف کنید.

✖خانواده من شاد است.

✔من در کنار خانواده ام شاد هستم.

7.تمام فکر خود را روی اهداف و رویاهایتان متمرکز کنید.

عبارات خود را در جهت رسیدن به اهداف خود تنظیم کنید

و اگر جایی به مشکل برخوردید به خودتان اینگونه یادآوری کنید:

من به بهترین نتیجه در هر شرایط از زندگیم باور دارم

منبع: Briantracy

Photo from pexels