راز افراد پر شور و انگیزه چیه؟

راز افراد پر شور و انگیزه چیه؟ 1. آنها به جای زمان، انرژی خود را مدیریت میکنند - روز را با کار مهم شروع کنید - وظایف انرژی بر رو برون سپاری کنید - وظایف انرژی بر را دسته بندی کنید

1. آنها به جای زمان، انرژی خود را مدیریت میکنند

 روز را با کار مهم شروع کنید –

وظایف انرژی بر رو برون سپاری کنید –

وظایف انرژی بر را دسته بندی کنید –

2. اطراف خود را با افراد با انگیزه پر میکنند

 اگر میخواید وارد رابطه احساسی بشید، حواستون به پارتنری که انرژی شما رو میگیره باشه –

 اگر وارد محیط کاری جدید میشید، به سطح انرژی همکارای خودتون دقت کنید –

3. موفقیت های خود را جشن میگیرند

4. با شکست های خود مهربانانه برخورد میکنند

5. محیط با نشاط میسازند

6. به راحتی نه میگویند

منبع: Medium