جستجو

Tag Archives: آرامش

5 عادت افراد آرام
،برخلاف اکثر ما که به زندگی پر استرس عادت کردیم
.بعضی از افراد رو میبینیم که تونستن از این حلقه خارج بشند و یک زندگی آرام داشته باشند
:این کار ها عادت هاییست که اکثر اونها در مقایسه با بیشتر افراد انجام میدند
درخواست کمک میکنند
.برای احساس آرامش بیشتر، باید فکر انجام همه کار ها به دست خود را رها کنید
ساختن فضای انرژی بخش
،درست مثل سایر فعالیت ها و افراد که در زندگی به شما انرژی میدند یا از شما انرژی میگیرند
.محیط هم میتونه انرژی بخش باشه یا از شما انرژی زیادی بگیره و خسته کنه
"هر دقیقه ای که صرف سازماندهی شده، یک ساعت ذخیره میشود"
بنجامین فرانکلین