Tag انگیزه

جملات انگیزشی

جملات انگیزشی
سال دیگه همین موقعه ممکنه آرزو کنی ای کاش امروز شروع میکردم کارن لمب- شما باید ماجراجویی کنید، به کشف دنیا بپردازید، تا بفهمید واقعا به کجا تعلق دارید سو فیتزموریس-

جملات انگیزشی-انگیزه-

انگیزه
-جملات انگیزشی-انگیزه مردم میگن انگیزه دوام ندارد، حموم رفتن هم همینطوره! برای همین ما روزانه توصیه میکنیم. زیگ زیگلار برنده، همون رویا پردازیه که هیچوقت بیخیال نشده. نلسون ماندلا