چیزایی که اگر از دست دادی باید خوشحال باشی

چیزایی که اگر از دست دادی باید خوشحال باشی 1.غرور شما نمیتونید بقیه زندگی را بدون تغییر و پیشرفت جوری که هستید زندگی کنید، فقط به این خاطر که زیادی مغرور هستید که اشتباهات را بپذیرید. شما نیاز به درخواست کمک پیدا میکنید، شما باید بیاموزید، و بپذیرید.

1.غرور

شما نمیتونید بقیه زندگی را بدون تغییر و پیشرفت جوری که هستید زندگی کنید،

فقط به این خاطر که زیادی مغرور هستید که اشتباهات را بپذیرید.

شما نیاز به درخواست کمک پیدا میکنید، شما باید بیاموزید، و بپذیرید.

2.دایره امن

دایره امن یا منطقه آسایش یک وضعیت روانی هست که فرد در آن احساس آشنا، امن و راحتی را تجربه میکند،

شما تا زمانی که از این منطقه خارج نشوید نمیتوانید تغییر کنید.

3.نیاز به تایید دیگران

انجام کاری که شما به آن مشتاق هستید حتی اگر کسی برای شما دست نزند.

این کار دلایل درست را دارد، حتی اگر الان کسی شما را تشویق نکند، یک روزی به تایید دیگران میرسید.

4.نیاز به انتقام

نیاز به انتقام فقط ذهن شما را با توهمات درگیر میکند و شما را از زندگی شاد دور میکند.

5.اطمینان

هیچ اطمینانی در انتخاب های ما در زندگی وجود ندارد.

تنها راه هایی هست که بار ها توسط افراد مختلف طی شده اند

و فردی که توانسته از این راه برگردد به ما میگوید این همان و تنها راه است.

اما این هم باز زندگی فرد دیگریست و ما هیچوقت احساس و ترس او را تجربه نکرده ایم.

 اطمینان یک توهم است، در زندگی هیچ تضمینی وجود ندارد،

بنابراین به نفع ما است که چیزی را انتخاب نکنیم که کم خطر است،

بلکه چیزی که باارزش تر است را انتخاب کنیم.

منبع: Medium

Photo from falcondalelife