هدف هایی که باید داشته باشی!

خوندن یک کتاب در 2 هفته

1.خوندن یک کتاب در 2 هفته

2.حداقل یک ساعت در روز روی شغل جانبی کار کردن

3.ورزش کردن، 3 بار در هفته

4.هفته ای یک بار با پارتنر قرار گذاشتن

5.وقت گذروندن با خانواده و دوستان

6.6 روز در هفته غذای سالم خوردن

منبع: stellanadena

Photo from pinterest

One Reply to “هدف هایی که باید داشته باشی!”

  1. زینب says: July 19, 2020 at 4:21 pm

    خیلی خوشحالم که سایت هم زدید ایول

Comments are closed.