شک و تردید با ما چه میکند؟

شک و تردید با ما چه میکند؟ ویلیام شکسپیر: "شک و تردید ما به ما خیانت می کنند، موجب می شوند خوبی ها را از دست بدهیم، چیزی که موجب برد ما می شود، فقط به خاطر اینکه ازاقدام و تلاش می ترسیم." تردید ها اغلب ما رو به عقب میکشن و نمیذارن به فرصت ها دست پیدا کنیم.

ویلیام شکسپیر

شک و تردید ما به ما خیانت می کنند، موجب می شوند خوبی ها را از دست بدهیم، چیزی که موجب برد ما می شود، فقط به خاطر اینکه ازاقدام و تلاش می ترسیم.

تردید ها اغلب ما رو به عقب میکشن و نمیذارن به فرصت ها دست پیدا کنیم.

البته به ما کمک میکنه شرایط و محدودیت ها رو بهتر تشخیص بدیم، اما اغلب مانع پیشرفته، چطور به شک و تردید غلبه کنیم:

واقع بین باش

به گذشته فکر کن، به شک و تردید هایی که داشتی، چندبار تا الان به واقعیت تبدیل شدن!؟

توی تله مقایسه گیر نکن

اگر دائم خودتو با افرا دیگه مقایسه کنی، شک و تردید کنترل زندگی رو به دست میگیره تو باید خودتو با خودت مقایسه کنی و ببینی با همه این مشکلات تا کجا اومدی و موفق شدی.

تقویت مهارت ها

وقتی مهارت های خودتو تقویت میکنی، با اعتماد بنفس و آرامش بیشتری حاضر میشی.

به خودت سخت نگیر

توی شرایط با شک و تردید، صحبت ما با خودمون خشن و با عصبانیته، این هیچوقت جواب نمیده. سعی نکن با خودت مهربان و با ملاحظه باشی و از خودت بپرس: کوچکترین قدمی که برای پیش رفتن در این شرایط میتونم بردارم چیه؟

عقب نشینی موقتی

در هنگام شکست، همه چیز رو از دید منفی میبینی شکست رو به عنوان یک عقب نشینی موقتی ببین. تو هیچوقت فقط بخاطر اینکه شکست خوردی بازنده نیستی، عقب نشینی برای افرادیه که از شانسشون استفاده کردن، قسمتی از زندگیه!

منبع: positivityblog

Photo from pinterest