6 روش پیدا کردن استعداد

6 روش پیدا کردن استعداد 1.تست شخصیت شناسی بدید تست DISC ، MBTI

1.تست شخصیت شناسی بدید

تست DISC  ، MBTI

تست های معتبر و خوبی هستند

2.چی حس قدرت به شما میده؟

کاری که واسه شما آسون بنظر میاد یا به راحتی انجامش میدید نشونه هایی از استعداد داره.

3.کجا بیشترین پول رو خرج میکنید؟

مثلا اگر در ماه بیشترین پول رو صرف کلاس ورزش و وسایلش میکنید ورزشکار بودن رو یه نشونه ببینید.

4.از خانواده و دوستان بپرسید

بهترین و بدترین ویژگی های شما چیه؟

یک لیست از نقاط قوت و ضعفتون درست کنید

5.از دایره امن خارج شو

کارای جدید انجام بده تجربه های جدید کسب کن

6.ژورنال بنویسید

ژورنال منبع خوبی از هدف ها، فکرهای درونی، علاقه و اولویت های شماست، با ورق زدنش به نتایج خوبی میرسید.

منبع: Lifehack

Photo from mountainbiking