چرا هیچ کاری رو به اتمام نمیرسونیم؟

شاید شما ۲ شبانه روز روی نوشتن پایان نامه‌ات کار میکنی و بعد ولش میکنی توی باشگاه ۳ ساعت خودتو میکشی، و دیگه بر نمیگردی همه درس‌ها رو یک روزه توی اپلیکیشن زبان فرانسه‌ات تیک میزنی ودیگه سراغ اپلیکیشن نمیری

شاید شما
۲ شبانه روز روی نوشتن پایان نامه‌ات کار میکنی و بعد ولش میکنی
توی باشگاه ۳ ساعت خودتو میکشی، و دیگه بر نمیگردی
همه درس‌ها رو یک روزه توی اپلیکیشن زبان فرانسه‌ات تیک میزنی ودیگه سراغ اپلیکیشن نمیری

تا به حال کل روز رو روی یه پروژه کار کردید؟
تا زمانی که داغون و خسته بشید و دیگه سمتش نرید؟

به جاش اینو امتحان کنید
کمتر انجام بدید
ولی روزانه انجام بدید

:برای مثال

۲۰ دقیقه روی پروژه کار کن ولی ولش نکن

روزی ۱ ساعت ورزش کن

زبان رو روزانه تمرین کن

:یادتون باشه
ساختن تداوم و ثبات با پیروزی‌های کوچیک راحت‌تر است

و ثبات همه چیز رو عوض میکنه

موفقیت، دنباله‌ای از پیروزی‌های کوچک است