مثال برنامه ریزی

هدف در ذهن میخواهم کنکور قبول شوم مشخص من میخوام در رشته ایکس در شهر ایکس قبول بشم .قبول بشم چون به آن علاقمند هستم  .برای شغل/جایگاه اجتماعی مورد علاقم به این مدرک نیاز دارم

:در این پست به شما نشان خواهم داد که اگر من بخوام از ادغام دو محتوای مربوط به برنامه ریزی یعنی

1.اهداف هوشمند SMART Goal

و

2.برنامه ریزی عملیاتی

برای هدف قبول شدن در کنکور استفاده کنم چطور انجامش میدم

هدف در ذهن

میخواهم کنکور قبول شوم

مشخص

من میخوام در رشته ایکس در شهر ایکس قبول بشم

.قبول بشم چون به آن علاقمند هستم

 .برای شغل/جایگاه اجتماعی مورد علاقم به این مدرک نیاز دارم

..این راه امن تری برای رسیدن به رویای من است و

اندازه گیری

.برای آن رتبه بین ایکس تا ایکس را باید کسب کنم

.تا تاریخ ایکس که تاریخ آزمون هست ایکس روز زمان دارم

به ایکس بودجه مالی نیاز دارم.

قابل دستیابی

در روز 2 ساعت باید از خواهرم مراقبت کنم

با روزی حداقل 8 ساعت میتوانم به این هدف برسم

با توجه به اینکه شاغل نیستم میتوانم این زمان را داشته باشم

هر کتاب کمک آموزشی ایکس تومان است

 کلاس های آنلاین هم میتوانم استفاده کنم

با بودجه من امکان پذیر است

مرتبط با شرایط

.با توجه به شرایط قرنطینه زمان مناسبی است

.من همیشه مباحث این رشته را دنبال میکردم

میتوانم حالا مدرک اکادمیک داشته باشم

و علاوه بر آن این رشته آینده خوبی با توجه به شرایط اقتصادی جامعه من دارد

زمان

تا 6 ماه دیگر دو سوم منابع را مطالعه میکنم

 تا 6 هفته دیگر 2 فصل از کتاب های

 ایکس و ایکس و …میخوانم

امروز از 5 ساعت باقی مانده برای برنامه ریزی

و جابجا کردن کتاب ها به قفسه اتاقم و مرور آنها استفاده میکنم

هدف هوشمند

من میخواهم در کنکور رشته ایکس در دانشگاه ایکس با رتبه ایکس قبول شوم

منبع: 5صبح