چندتا مثال از داشتن نظم شخصی در زندگی

کنار گذاشتن گوشی در هنگام ملاقات و معاشرت با افراد موفقیت در رسیدن به ضرب الاجل هایی که برای خود مشخص کردیم درست کردن غذای سالم و تازه بطور مرتب هر شب

کنار گذاشتن گوشی در هنگام ملاقات و معاشرت با افراد

موفقیت در رسیدن به ضرب الاجل هایی که برای خود مشخص کردیم

درست کردن غذای سالم و تازه بطور مرتب هر شب

خوندن کتاب های آموزشی و مفید حتی وقتی حوصله نداریم

ورزش کردن و دویدن حتی در روزهایی که هوا بد و بارونی هست

 تو هم میتونی یکی از چارچوب های خودت رو بگی؟

منبع: 5 صبح