چند پیشنهاد برای روتین شب

چند پیشنهاد برای روتین شب یک شام سالم، سبک و خوشمزه، سبزیجات، پروتئين و کربوهیدرات. شام را در ساعات ابتدایی میل کنید. در کنار دوستان و خانواده به تفریحات گروهی وقت بگذرانید. لپ تاپ، موبایل و وسایل الکترونیکی را کنار بگذارید.

یک شام سالم، سبک و خوشمزه، سبزیجات، پروتئين و کربوهیدرات.

شام را در ساعات ابتدایی میل کنید.

در کنار دوستان و خانواده به تفریحات گروهی وقت بگذرانید.

لپ تاپ، موبایل و وسایل الکترونیکی را کنار بگذارید.

موفقیت های امروز را در ژورنال خود بنویسید.

 زمانی را به علایق خود اختصاص بدید.

خواندن کتاب، دیدن فیلم، موسیقی و….

برای فردا برنامه ریزی کنید.

نظافت شخصی.

دوش، مسواک، روتین پوست و…

مدیتیشن.

منبع: Lifehack

Photo from pexels