چند پیشنهاد برای روتین عصر

Self Care ...به خودتون برسید، مراقبتهای پوستی، نظافت شخصی ژورنال و برنامه ریزی دوره های آموزشی دوره های مختلف راه خوبی برای پیدا کردن علایق و تجربیات مفید است

Self Care

…به خودتون برسید، مراقبتهای پوستی، نظافت شخصی

ژورنال و برنامه ریزی

دوره های آموزشی

دوره های مختلف راه خوبی برای پیدا کردن علایق و تجربیات مفید است

فعالیت بدنی

عصرها بهترین زمان برای تخلیه انرژی و داشتن یک خواب راحت است

روابط اجتماعی

عصرها زمانی خوبی برای ملاقات دوستانه و خانوادی میباشد

یک پروژه شخصی

میتونه خلق یک نقاشی،قطعه موسیقی یا حتی یک آنلاین شاپ باشه

خواندن، دیدن، شنیدن

کتاب، موسیقی و فیلم را در برنامه خود بگذارید و اینکار را برای لذت انجام بدید

منبع: 5 صبح