ماندگار کردن عادت جدید

ماندگار کردن عادت جدید ماندگار شدن یک عادت جدید تنها به یکی از علل زیر سخت میشود: ۱. شما ساختار علمی شکل گرفتن یک عادت را درک نکردید و نمیدانید چطور از این ساختار به نفع خودتون استفاده کنید. ۲. شما میخواهید کارهای سنگین زیادی را در زمان کم به نتیجه برسونید که به شکست منجر میشود.

ماندگار شدن یک عادت جدید تنها به یکی از علل زیر سخت میشود:

۱. شما ساختار علمی شکل گرفتن یک عادت را درک نکردید

و نمیدانید چطور از این ساختار به نفع خودتون استفاده کنید.

۲. شما میخواهید کارهای سنگین زیادی را در زمان کم به نتیجه برسونید که به شکست منجر میشود.

ساختار عادت ها

همه عادت ها از ۳ بخش اساسی تشکیل شدند:

۱. یک نشانه یا هدف که شما را برمی انگیزد:

قسمتی از چرخه عادت است که در پی آن منجر به یک اقدام یا فعالیت درونی یا بیرونی میشود.

۲. یک اقدام مشخص که انجام میدهید:

در این مرحله شما در واقع برای پذیرش یا رها کردن یک عادت اقدام میکنید.

۳. پاداش یا جایزه که دریافت میکنید:

و در این بخش، مغز شما پاداش انجام عمل مورد نظر را دریافت میکند.

در بیشتر مواقع اکثر مردم در قسمت پاداش دادن دچار مشکل میشوند

که چطور باید به خود برای عادات مفید پاداش بدهند.

بطور مثال

نشانه: تلفن شما زنگ میخوره(رینگ!)کی پیام داده؟ چه خبره؟

اقدام: همه کارها را رها میکنید و تلفن را چک میکنید.

پاداش: مغز شما این پاداش را دریافت کرد که حس کنجکاوی رفع شد و برای چند ثانیه احساس خوب داشتید.

برگردید و از اول دوباره متن را مرور کنید.

میتوان برای همه عادت ها پاداش های انگیره بخش پیدا کرد، با توجه به شرایط و سلیقه باید خلاقیت به خرج بدید.

حالا برای ماندگار کردن عادت چه کار کنم؟

 ۳ سوال از خود بپرسید:

-چه نشانه هایی میتوانید در محیط ایجاد کنید که برای شما یادآور عادت جدید شود؟

-چگونه میتوان موانع عادت های مورد نظر را کم یا محدود کرد؟

(بطور مثال اگر باشگاه ورزشی دور است، در خانه ورزش کنم)

-چه پاداشی بدهید که شما را برای دنبال کردن عادت ها ترغیب کند؟

منبع: Forbes

Photo from kinfolk