باهوش دیده بشید

چه بخواهیم چه نخواهیم، رفتار ما خیلی چیزا درمورد ما میگه تا صحبت هایی که میکنیم با رعایت یک سری نکات میتونید هوش و عمق شخصیت خودتون رو بدون اینکه تلاش زیادی کنید یا متظاهر کننده بنظر بیاد، به دیگران نشون بدید سر وقت حاضر بشید

.چه بخواهیم چه نخواهیم، رفتار ما خیلی چیزا درمورد ما میگه تا صحبت هایی که میکنیم

،با رعایت یک سری نکات میتونید هوش و عمق شخصیت خودتون رو بدون اینکه تلاش زیادی کنید

.یا متظاهر کننده بنظر بیاد، به دیگران نشون بدید

سر وقت حاضر بشید

مهمترین و ساده ترین. قانون برنده: اگر زود نرسی، دیر رسیدی

چیز های کوچک را به خاطر بسپارید

:چیزی به سادگی

برای تو یک قهوه سیاه گرفتم بدون کرم چون یادمه گفتی لبنیات نمیخوری

.همین جمله میتونه شما رو به یک دوست صمیمی تبدیل کنه

هنرهایی که در محیط دارید

تا به حال شده وارد دفتر کار یک نفر بشید و با خودتون بگید وای این آدم چقدر باحاله؟

.فضای اطراف شما افکار شما علایق شما و اعتقادات شما را نمایش میدهد

.لوازمی انتخاب کنید که به شخصیت شما عمق میدهد

نوت برداشتن

،زمانی که نوت برمیدارید نشون میدید که میخواید کاری انجام بشه

.و میخواید این کار درست انجام بشه

گذراندن زمان

.فعالیت هایی که انتخاب میکنید نشان دهنده این است که چطور روی زمان خود سرمایه گذاری میکنید

آیا روی رشد خود سرمایه گذاری کردید یا خیر؟

منبع: Medium