Category مدیتیشن

انواع مدیتیشن

انواع مدیتیشن
انواع مدیتیشن مدیتیشن انواع خیلی مختلفی دارد. در این پست چند نمونه از انواع متداول مدیتیشن برای افراد مبتدی را شرح میدهیم. توجه متمرکز این روش نسبتا ساده ای است.