Category مهارت ارتباط

مهارت کار گروهی

مهارت کار گروهی
ارتباط اعضا تیم باید بتونند آزادانه ارتباط برقرار کنند، حتی پیشنهاد میشه خارج از محیط کار قرارهای گروهی بذارند و با هم بیشتر آشنا بشوند مسئولیت درک دقیق و کامل هدف تیم و مقید به زمان بودن (مدیریت زمان) برای به انجام رساندن این مهم به شما کمک میکند

مهارت مذاکره (دانشگاه هاروارد)

مهارت مذاکره (دانشگاه هاروارد)
مهارت مذاکره (دانشگاه هاروارد) آنالیز باتنا BATNA Best alternative to a negotiated agreement در هر نوع مذاکره ای، بهترین منبع قدرت شما، توانایی و تمایل شما برای کنار گذاشتن توافق و رفتن به توافق دیگر است. قبل از رسیدن به میز مذاکره، مذاکره کننده زیرک زمان قابل توجهی را صرف شناسایی بهترین گزینه های جایگزین برای توافق یا باتنا میکند.

8 فاکتور مذاکره

8 فاکتور مذاکره
8 فاکتور مذاکره اهداف: از این مذاکره به چه اهدافی میخواهید دست یابید؟ و فکر میکنید هدف طرف مقابل چه باشد؟ داد و ستد: چه چیز را میتوانید درخواست کنید؟ و چه چیز را میتوانید ارائه کنید؟

مهارت برقراری ارتباط

مهارت برقراری ارتباط
مهارت برقراری ارتباط نمیتونید بگید من تنها هستم تنها زندگی میکنم این انتخاب منه و به مهارت برقراری ارتباط احتیاجی ندارم! شما اگر بخواید یک پاکت شیر هم بخرید باید درگیر یک مکالمه کوتاه با جناب بقال میشید!

مهارت مذاکره

مهارت مذاکره
مهارت مذاکره برای قرن ها مردم و سازمان ها از طریق مهارت مذاکره پیشرفت کردند. شما چقدر به مذاکره مسلط هستید؟ چندبار تا الان شرایط برد-برد در مذاکره ایجاد کردید؟ مذاکره ای که فقط یک برنده دارد، باخت به حساب میاد. چطور یاد بگیرم؟

ساختن شبکه ای از افراد مفید

3.روابط معنا دار بسازید
ساختن شبکه ای از افراد مفید 1.ملکه ذهن ها باشید شما باید در بالا ترین نقطه ذهن ها موندگار بشید تا مردم شما رو به هم توصیه کنن، مثلا برای من با کیفیت محتوایی که تولید میکنم امکان پذیر میشه، به این فکر کنید که چطور میتونید در توجه باشید و به اون تلاش رو اضافه کنید.