انتخاب هایی برای موفقیت

انتخاب هایی برای موفقیت 1. اجازه ندهید کسی برای شما موفقیت را تعریف کند. ورژن موفقیت خود را تعریف کنید و بدستش بیارید. برای شروع میتوانید برای چیز هایی که برای شما مهم هستند وقت بگذارید.

1. اجازه ندهید کسی برای شما موفقیت را تعریف کند.

ورژن موفقیت خود را تعریف کنید و بدستش بیارید.

برای شروع میتوانید برای چیز هایی که برای شما مهم هستند وقت بگذارید.

2. دنبال تایید دیگران نباشید.

اگر همیشه دنبال تایید دیگران باشید به جایی نمیرسید و نهایتا در بین نظرات مردم گیر میکنید.

به جای آن تمام تمرکز و توجه خود را روی اصالت و اعتبار بذارید.

3. مسیر گوسفند سیاه را انتخاب کنید.

(اصطلاح: فردی که رفتار متفاوت از بقیه دارد)

اگر کاری انجام بدید که بقیه انجام میدند، شما هم همان را دریافت میکنید.

اگر مشتاق یک تغییر بزرگ هستید، نیاز هست یک تغییر بزرگ هم انجام بدید.

کاری انجام بدید که بقیه انجام نمیدند، از ارزش های خود دفاع کنید اگر مردم فکر میکنند متکبرانه است.

4. بیش از هرچیز، استوار و ثابت قدم باشید.

ثابت قدمی اساسی ترین ویژگی برای دستیابی به موفقیت است.

اگر علاقمند هستید یا برای شما جالب است، داستان ها، بهانه ها، دلایل

و شرایط درباره اینکه چرا شما نمیتونید یا نمیشه، همیشه سر راه شما سبز میشه.

اما اگر متعهد باشید، همه اینها از پنجره بیرون میرود و شما کاری که لازم است را انجام میدهید.

منبع: Medium

Photo from pexels