رقابت خوب؟ بد؟

رقابت خوب؟ بد؟ چرا رقابت خوب نیست؟ دوران باستان به این شکل بود که شما اگر برای غذا، مکان و حتی زن زندگی رقابت نمیکردید در نهایت محکوم به مرگ بودید. البته ما هنوزم بر سر خیلی چیز ها رقابت میکنیم و این ما رو ضعیف تر میکنه. وقتی به رقابت میپردازید دو اتفاق منفی میتونه میوفته:

چرا رقابت خوب نیست؟

دوران باستان به این شکل بود که شما اگر برای غذا،

مکان و حتی زن زندگی رقابت نمیکردید در نهایت محکوم به مرگ بودید.

البته ما هنوزم بر سر خیلی چیز ها رقابت میکنیم و این ما رو ضعیف تر میکنه.

وقتی به رقابت میپردازید دو اتفاق منفی میتونه میوفته:

1. شروع به تقلید کردن از رقیب کنید

2. به جای تمرکز روی کار خود، تمام توجه شما روی رقیب متمرکز میشود.

همه ما در زندگی شخصی، از رقبای خودمون به شکلی تقلید میکنیم.

از همکارمون، دوست یا فامیل.

اینکار هویت و شان شما را زیر سوال میبرد.

قدرت حقیقی از درون شما می آید. رقابت نکنید.

این سناریو در تجارت هم وجود دارد.

زمانی که مایکروسافت و گوگل روی هم تمرکز کرده بودند و سرگرم رقابت بودند.

یک دفعه اپل به یکی از قدرتمندترین شرکت های تکنولوژی جهان تبدیل شد.

و زمانی که مایکروسافت روی اپل تمرکز کرد توپ رو از دست داد،

چون اپل روی نوآوری و ایجاد ارزش تمرکز کرده بود.

روی ارزش آفرینی تمرکز کنید و ببینید چقدر سریع از همه جلو زدید!

منبع: Medium

Photo from pexels