روش دیکنز (خودآگاهی)

روش دیکنز (خودآگاهی) هیچ پشیمانی نمیتواند فرصت از دست رفته زندگی کسی را جبران کند. چارلز دیکنز – سرود کریسمس این روش در یکی از سمینار های تونی رابینز گفته شده و اینجا بصورت خلاصه عنوان میکنیم:

هیچ پشیمانی نمیتواند فرصت از دست رفته زندگی کسی را جبران کند.

چارلز دیکنز – سرود کریسمس

این روش در یکی از سمینار های تونی رابینز گفته شده و اینجا بصورت خلاصه عنوان میکنیم:

1. با چشمان بسته در یک اتاق تاریک بنشینید و

زندگی خود را در حال حاضر تجسم کنید، سلامتی، امور مالی، روابط، شغل، تحصیل و..

2. اکنون زندگی خود را در 5 سال آینده تصور کنید،

اگر که هیچ چیز را تغییر ندهید، شامل تمام باور هایی که شما را محدود میکنند.

از خودتون بپرسید چه چیز را از دست دادید؟ تغییر نکردن چه هزینه ای برای شما داشته؟

ناامیدی را حس کنید.

3. سپس زندگی خود را در 10 سال و 15 سال تصور کنید.

و درد رشد نکردن را حس و تجربه کنید.

4. اکنون تصور کنید همه این ها یک رویا بوده و به زمان حال برگردید.

تصور کنید تمام باور های محدود کننده خود و ترس ها را رها کردید.

چه باور ها و عادت های قدرتمندی را انتخاب میکنید؟

5. در طی 5، 10، 15 سال زندگی خود را تجسم کنید.

موفقیت ها و دست آورد های شگفت انگیز،

تجربیات و لذت بهترین زندگی خود را ببینید، و تشکر کنید.

6. در نهایت از خودتون تقدیر کنید،

چون این زندگی در دستان شماست،

فقط اگر به رشد خود متعهد باشید.

منبع: Success

Photo from pexels