سبک انگیزه تو کدومه؟

انگیزه فیزیولوژیکی ساده ترین نوع انگیزه برای فراهم کردن نیاز های اولیه دستاورد انگیزه ای که در ازای انجام کاری به پاداش میرسیم، مثلا کم کردن وزن نگرش انگیزه ایست برای تغییر فکر و احساس خود یا دیگران مثلا سخنرانان انگیزشی

انگیزه فیزیولوژیکی

ساده ترین نوع انگیزه برای فراهم کردن نیاز های اولیه

دستاورد

انگیزه ای که در ازای انجام کاری به پاداش میرسیم، مثلا کم کردن وزن

نگرش

انگیزه ایست برای تغییر فکر و احساس خود یا دیگران

مثلا سخنرانان انگیزشی

انگیزه ارتقا و یادگیری

انگیزه یادگیری تکیه بر فرایند داره تا پاداش

این انگیزه را در راه رسیدن به هدف تجربه میکنید

برنده

این انگیزه در نتیجه کار معنا میابد

مثلا شاگرد اول شدن، یا تمرین برای بردن دو ماراتون

ترس

شاخص موثر این نوع انگیزه منفی است اما تاثیری مثبت دارد

مثلا انتخاب تغذیه سالم به دلیل سابقه بیماری های قلبی در خانواده

قدرت

انگیزه ای برای داشتن کنترل زندگی خود و شاید دیگران

وابستگی و اجتماعی

انگیزه ایست برای میل شما به پذیرفته شدن یا عضویت در گروه خاص

منبع: Lifehack