5 عادت افراد آرام

،برخلاف اکثر ما که به زندگی پر استرس عادت کردیم .بعضی از افراد رو میبینیم که تونستن از این حلقه خارج بشند و یک زندگی آرام داشته باشند :این کار ها عادت هاییست که اکثر اونها در مقایسه با بیشتر افراد انجام میدند درخواست کمک میکنند .برای احساس آرامش بیشتر، باید فکر انجام همه کار ها به دست خود را رها کنید

،برخلاف اکثر ما که به زندگی پر استرس عادت کردیم

.بعضی از افراد رو میبینیم که تونستن از این حلقه خارج بشند و یک زندگی آرام داشته باشند

:این کار ها عادت هاییست که اکثر اونها در مقایسه با بیشتر افراد انجام میدند

درخواست کمک میکنند

.برای احساس آرامش بیشتر، باید فکر انجام همه کار ها به دست خود را رها کنید

.از افرادی که قبلا آن راه را رفتند کمک بگیرید

اگر چنین افرادی در اطراف خود ندارید پس باید دایره دوستان خود را گسترش بدید

آنها مرزهای خود را مشخص میکنند

شما هرگز آرامش را تجربه نخواهید کرد اگر همیشه در فکر خوشحال کردن دیگران باشید

.همیشه در ابهام و موضع نامشخص نباشید

مستقیما انتظار و خواسته خود را بیان کنید. اگر قرار است “نه” بگویید آن را با اعتماد بنفس بیان کنید

سلامت روحی و جسمی خود را اولویت قرار میدهند

.سلامتی و تندرستی به شما انرژی میدهد و با آرامش همراه است

چند دقیقه به این فکر کنید ایا واقعا روی سلامتی خود سرمایه گذاری کرده اید؟

!اگر جواب بله است، تبریک میگم

.اگر “نه” است

از خود بپرسید چه عادتهای کوچکی در طول روز میتواند از سلامتی شما حمایت کند؟

…قدم زدن؟ بیشتر نوشیدن آب ؟ روتین مدیتیشن؟

از محرک ها دوری میکنند

.اطلاعاتی که ما روزانه دریافت میکنیم با اطلاعاتی که یک فرد در قرن 15 در کل زندگی دریافت میکرد برابر است

.تلفن های هوشمند علت اصلی این امر است

.برای داشتن آرامش اطلاعات دریافتی را محدود کنید یا روتین مشخص برای جدا شدن از این وسایل داشته باشید

با خود صادق هستند

.با وجود داشتن ماسک روی صورت، تجربه آرامش غیر ممکن است

،خیلی وقت ها به جای گوش دادن به خواسته عمیق و درونی خودمان

.اجازه دادیم دیگران نحوه زندگی و رفتار ما را تعیین کنند

نوشتن ژورنال، دستیابی به درون را برای شما آسان خواهد کرد

.اما قطعا با یک بار انجام دادن حاصل نمیشود

منبع: Medium