چگونه هورمونهای خوشحالی رو تقویت کنیم

دوپامین انتقال دهنده عصبی احساس خوب که تحریک کننده سیستم پاداش مغز شماست برای تقویت دوپامین موزیک های شاد گوش بدید یک شیرینی خودتون رو مهمان کنید یک خواب شب کامل تجربه کنید

دوپامین

انتقال دهنده عصبی احساس خوب که تحریک کننده سیستم پاداش مغز شماست

برای تقویت دوپامین

موزیک های شاد گوش بدید

یک شیرینی خودتون رو مهمان کنید

یک خواب شب کامل تجربه کنید

یک وظیفه کوچک به اتمام برسونید

اندورفین

مسکن طبیعی مغز. باعث افزایش لذت و کاهش استرس میشود

برای تقویت اندورفین

مقداری ورزش و فعالیت بدنی کنید

شکلات تلخ میل کنید

فیلم کمدی ببینید

اسانس روغنی بسوزانید (اگر آلرژی ندارید)

اکسی توسین

هورمون صمیمیت و ارتباط

زمانی آزاد میشه که ما با دیگران پیوند میخوریم

برای تقویت اکسیتوسین

حیوان خونگی خود را نوازش کنید

برای عزیزان خود غذای گرم بپزید

یک نفر را در آغوش بگیرید

دست همدیگر را بگیرید

سروتونین

هورمون پایدار ساز خُلق است که باعث بهبود کیفیت خواب میشود

از اضطراب میکاهد و باعث افزایش شادمانی میشود

برای تقویت سروتونین

در نور خورشید قرار بگیرید

تمرینات مدیتیشن انجام بدید

برای قدم زدن وقت بذارید

فعالیت‌های هوازی انجام بدید

منبع: 5 صبح