شروع یک صبح پرانرژی

نوشیدن یک لیوان آب بعد از بیدار شدن باز کردن پنجره ها، استفاده از نور خورشید هوای تازه و روشنایی انجام حرکات ساده کششی، تمرینات تنفس، مرتب کردن تخت

نوشیدن یک لیوان آب بعد از بیدار شدن

باز کردن پنجره ها، استفاده از نور خورشید هوای تازه و روشنایی

انجام حرکات ساده کششی، تمرینات تنفس، مرتب کردن تخت

خوردن صبحانه سبک، چربی و شکر کمتر ، استفاده از میوه ها و خشکبار و پروتئین

…استفاده از رایحه های انرژی بخش مثل رایحه مرکبات، نعنا، قهوه، رزماری و

بهبود بخشیدن به کیفیت خواب

منبع: Medicalnewstoday