منظم و مرتب باشیم

منظم و مرتب باشیم 1.چیز هایی که باید به یاد بیارید را بنویسید با به خاطر سپردن چیز های مختلف زندگی را برای خود سخت نکنید. به این صورت ذهن را برای موراد مهمتر مصرف کنید.

1.چیز هایی که باید به یاد بیارید را بنویسید

با به خاطر سپردن چیز های مختلف زندگی را برای خود سخت نکنید.

به این صورت ذهن را برای موراد مهمتر مصرف کنید.

2.برنامه و زمان پایان مشخص کنید

افراد مرتب زمان را هدر نمیدهند و آن را به درستی و مشخص استفاده میکنند.

3.برای هر چیزی، مکانی داشته باشید

مرتب بودن یعنی به سادگی هر چیزی را در جایی که متعلق به آن است نگه دارید.

برای هر قسمت یک مشخصه با لیبیل داشته باشید و هیچوقت از لیبل “متفرقه” استفاده نکنید.

4. تنها چیز هایی که نیاز دارید را نگه دارید

از وسایلی که نیاز ندارید خلاص بشید تا منظم تر باشید.

آنها را ببخشید یا در سایت های خرید و فروش دست دوم بفروشید.

منبع: Lifehack

Photo from lioninthewild