ایده ها از کجا می آیند؟

زمانی که حرف از نو آوری و اختراع میشه این تصاویری رو نشون ما میدن شما غرق در افکار نشستید که چراغ بالای سر شما روشن میشه .و سیب از درخت افتاد، و شما تئوری جاذبه رو بدست آوردید ولی در حقیقت ایده ها از چنین محیط هایی بیرون میان ،جاییکه مردم احتمالا برخوردهای تازه، جالب ،و غیر قابل پیش بینی داشتند - افرادی با پیشینه های مختلف پیدایش قهوه خانه ها با شکوفایی عظیم اختراعات تصادفی نبود

زمانی که حرف از نو آوری و اختراع میشه این تصاویری رو نشون ما میدن

شما غرق در افکار نشستید که چراغ بالای سر شما روشن میشه

.و سیب از درخت افتاد، و شما تئوری جاذبه رو بدست آوردید

ولی در حقیقت ایده ها از چنین محیط هایی بیرون میان

،جاییکه مردم احتمالا برخوردهای تازه، جالب

،و غیر قابل پیش بینی داشتند – افرادی با پیشینه های مختلف

پیدایش قهوه خانه ها با شکوفایی عظیم اختراعات تصادفی نبود

مردمی که در طول روز همیشه نوشیدنی های الکلی مینوشیدن

(چون آب سالم برای نوشیدن نبود) عملا همیشه مست بودند

و حالا با چای و قهوه تیز تر و هشیار شده بودند

و عجیب نیست که ایده های بهتری پیدا کنند

ولی یک چیز دیگه هم قهوه خانه ها رو مهم کرده بود

معماری فضای اون

،اونجا فضایی بود که مردم با ‌زمینه‌های متفاوت

و تخصصهای مختلف دور هم جمع شده و گفتگو می کردند

.چند سال پیش کوین دانبار یک مستند از دانشمندانی که در آزمایشگاه مشغول انجام کارشان بودند تهیه کرد

همه ما تصور میکنیم دانشمندان همه دور یک میکروسکوپ جمع شده

.و مشغول دیدن چیزی دریک نمونه بافت هستند

.و ناگهان « اوه، یافتم!» — اونها به ایده جدید رسیدند

اما او آنچه در این فیلم مشاهده کرد این بود

.که در حقیقت اکثر ایده های مهم و موفق در جلسات کنفرانس هفتگی آزمایشگاه اتفاق می افتادند

در حقیقت این چگونگی وقوع نوآوری است

،ما ایده ها را از دیگران می گیریم

،از افرادی که از آنها می آموزیم

،از کسانیکه در کافی شاپ به آنها برخورد می کنیم

،آن ایده ها را به شکلهای تازه ای به هم وصل کرده

.و چیزی نو خلق می کنیم

نوآوری، ذهن های متصل به هم را ترجیح میدهد

منبع: 5 صبح