محرک درونی حواسپرتی (کتاب ذهن حواس جمع)

،حواسپرتی دغدغه دیرین انسان ها بوده ،چه با کتاب، با آمدن تلویزیون یا بعد تر با اینترنت و شبکه های اجتماعی .تنها شکلش در دوره‌های مختلف تغییر کرده حال باید ببینیم دلیل اصلی حواسپرتی ما چیه؟

،حواسپرتی دغدغه دیرین انسان ها بوده

،چه با کتاب، با آمدن تلویزیون یا بعد تر با اینترنت و شبکه های اجتماعی

.تنها شکلش در دوره‌های مختلف تغییر کرده

حال باید ببینیم دلیل اصلی حواسپرتی ما چیه؟

:قبل از اون چند مفهوم را تعریف کنیم

:ما دو نوع کشش داریم

.یک کشش که ما رو به سمت اهداف میکشونه و یکی که ما رو از اهدافمون دور میکنه

.دو نوع هم محرک داریم

.محرک ها همه چیزهایی هستند که ما رو به سمت این دو قطب میکشونند

دو نوع محرک درونی و بیرونی داریم

…محرک های بیرونی مثل زنگ تلفن و

محرک های درونی از حس درونی ما نشات میگیرند

.امروزه علم ثابت کرده انگیزه خیلی بیشتر از اینکه به لذت و تشویق مربوط باشه به کمتر کردن درد مربوطه

.درد یا فرار از درد، محرک قویتریه تا پاداش

.یعنی حتی وقتی در ظاهر به دنبال لذتی هستیم در واقع داریم از درد یا ناراحتی فرار می کنیم

در واقع تکنولوژی دلیل اصلی حواسپرتی نیست بلکه علت اصلی درون ماست

.و تا اون حل نشه باز حواس ما پرت میشه، به هر شکلی

…اینستاگرام نشد با سیگار، با نشخوار فکری و

،و البته همیشه هم با کارهای بیهوده نیست

..مثلا من قراره یک مطلبی بنویسم اما حواسم پرت میشه شروع میکنم به کتاب خوندن

.کتاب خوندن کار با ارزش و مفیدیه اما برای کاری که باید انجام میدادم حواسپرتی به حساب میاد

.پس دونستن اینکه برای چی میخوایم حواسمون پرت نشه هم مهمه

حواسمون قراره از چه کاری پرت نشه؟

برنامه ریزی روزانه داشتن بر اساس ارزش ها

.و هدف ها اینجا راه حل بسیار توصیه شده ای است

.پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که چون وضعیتی که در اون هستیم مطلوب ما نیست

.ذهن به حواسپرتی ها پناه میبره

به همین دلیل یا این مشکلات رو باید حل کنیم

.و یا یادبگیریم چطور با اونها کنار بیایم و بپذیریم

چهار ریشه مهم از اینکه احساس رضایت ما پایدار نیست

:و ما رو به سمت حواسپرتی سوق میده میشه به این صورت عنوان کرد

بی حوصلگی یا حوصله سر رفتن

،جهتگیری منفی ذهن

.یعنی زمانی که ذهن ما اتفاقات بد و ناراحت کننده رو بیشتر در خودش نگه میداره و وزن بیشتری بهش میده

مرور افکار یا نشخوار فکری

.عادت کردن به خوشی

مثلا میگیم این خونه رو بخرم دیگه همه چیز عالیه اما فرداش برامون عادی میشه

منبع: Jamesstuber