سرمایه گذاری روی خود

.نقطه امن شما تاثیر گرفته از ناخودآگاه و شخصیت الان شماست .قدم گذاشتن به خارج از اون معمولا با ترس و احساس نامطمئنی همراهه .شما نیاز دارید که ناخودآگاه و محدودیت های خود را با اقدامات جسورانه بشکنید سرمایه گذاری روی آینده خود یکی از اقدامات اساسی در جهت دستیابی به اهداف خودتان است :هویت آینده شما .سرمایه گذاری پول روی خودتان به شما این باور را میدهد که این کار امکان پذیر است

.نقطه امن شما تاثیر گرفته از ناخودآگاه و شخصیت الان شماست

.قدم گذاشتن به خارج از اون معمولا با ترس و احساس نامطمئنی همراهه

.شما نیاز دارید که ناخودآگاه و محدودیت های خود را با اقدامات جسورانه بشکنید

سرمایه گذاری روی آینده خود یکی از اقدامات اساسی در جهت دستیابی به اهداف خودتان است

:هویت آینده شما

.سرمایه گذاری پول روی خودتان به شما این باور را میدهد که این کار امکان پذیر است

.زیگ زیگلار داستانی درمورد مردی به نام هارتمن میگوید

.او از اضافه وزن شدید و افسردگی رنج میبرد، اما او خود را متعهد به تناسب اندام کرد

،او بیش از 700 دلار برای دو دست کت شلوار سایز کمتر پرداخت کرد

.سرمایه گذاری که برای او بسیار ترسناک بود

،وقتی فروشنده از او پرسید این کت برای چکسی است

.هارتمن گفت برای خودم و فروشنده بسیار تعجب کرد

.برای هارتمن این اقدام جسورانه همراه با گفتار و رفتار او در مکان عمومی، گواهی بر جدی بودن او بود

.18 ماه طول کشید، اما هارتمن بیش از 150 پوند وزن کم کرد

.او اکنون متناسب، خوشحال و موفق بود. او این کار را کرد

.زیرا به طور باورنکردنی به خود آینده متعهد بود – چنان متعهد بود که در آن سرمایه گذاری کرد

:روابط شما

.دستیابی به منابع بیشتر یعنی امکان بیشتر برای رسیدن به اهداف

،و روشی که به واسطه آن باعث افزایش منابع، چشم انداز ها و هویت اجتماعی میشید

.از طریق ایجاد روابط است

.پس سرمایه گذاری روی خود همچنین به معنای گسترش شبکه ارتباطی روابط شماست

.شما دقیقا به اندازه شبکه روابط خود خوب هستید

.پس روی مربی ها، ارتباطات، مشاور ها و.. سرمایه گذاری کنید

.سرمایه گذاری در روابط همچنین به این معنی هست که شما میخواید به چه افرادی در اهدافشان کمک کنید

.درواقع شما خودتان را در دیگران سرمایه گذاری میکنید

بفهمید چه چیز برای آنها مهم است؟

منبع: Medium