آموختن دانش با ایلان ماسک

آموختن دانش با ایلان ماسک ایلان ماسک در طول زندگی حرفه ای خود، بر پرداخت های آنلاین، پرتاب موشک، ماشین های برقی و بسیاری صنایع دیگر سلطه داشته است. تخصص او از علوم فضایی، مهندسی، فیزیک و هوش مصنوعی تا انرژی خورشیدی است و در استفاده از مطالبی که فورا می آموزد تبحر دارد.

ایلان ماسک در طول زندگی حرفه ای خود،

بر پرداخت های آنلاین، پرتاب موشک، ماشین های برقی و بسیاری صنایع دیگر سلطه داشته است.

تخصص او از علوم فضایی، مهندسی، فیزیک و هوش مصنوعی تا انرژی خورشیدی است

و در استفاده از مطالبی که فورا می آموزد تبحر دارد.

یکبار یکی از کاربران در سایت Reddit از او پرسید: چطور این حجم از مطالب را به این سرعت می‌آموزد.

او پاسخ داد: “من فکر میکنم مردم از آنچه فکر میکنند، بیشتر میتوانند یادبگیرند.

آنها به راحتی بدون تلاش، بیخیال میشوند.

یک توصیه: این مهمه که دانش را مثل یک درخت ببینید.

مطمئن بشید قبل از ورود به برگ(جزئیات)، اصول اساسی یعنی تنه و شاخه ها را درک کرده اید،

در غیر این صورت شما تنه و شاخه ای برای آویزان کردن برگ به آنها ندارید.”

ماسک، استاد درک هسته صنایع و تمرکز کردن بر آنچه که یک پایه مستحکم میسازد است.

او هرگز بصورت پراکنده بخش هایی از اطلاعات را یادنمیگیرد.

همه چیز باید به پایه ای عمیق و محکم متصل شود.

ایلان ماسک میگوید: وقتی میخواهید چیزی را بیاموزید،

باید عصاره آن را خارج کنید و به ساده ترین شکل آن برسید،

و سپس از آنجا کار خود را شروع کنید و به بالا حرکت کنید.

منبع: Medium

Photo from Inc