روتین صبح با ایلان ماسک و تیم کوک

روتین صبح با ایلان ماسک و تیم کوک ایلان ماسک همیشه 6 ساعت می خوابد و ساعت 7 صبح بیدار میشود. قبل از هر چیز حدود نیم ساعت ایمیل های مهمش را چک میکند. بعد از آن قهوه اش را مینوشد، صبح ها زمانی برای صبحانه ندارد.

ایلان ماسک

همیشه 6 ساعت می خوابد و ساعت 7 صبح بیدار میشود.

قبل از هر چیز حدود نیم ساعت ایمیل های مهمش را چک میکند.

بعد از آن قهوه اش را مینوشد، صبح ها زمانی برای صبحانه ندارد.

او با بچه های خود خداحافظی و آنها را راهی مدرسه میکند.

و در نهایت دوش میگیرد و به محل کارش میرود.

تیم کوک

تیم کوک یک روتین صبح جدی دارد.

او بین ساعت 3:45-4 صبح از خواب بیدار میشود.

سپس او یک ساعت اول صبح را به خواندن ایمیل ها و کامنت ها میپردازد.

او در ساعت 5 به باشگاه ورزشی میرود و به تمرین میپردازد.

ورزش برای او بسیار مهم است.

اطلاعات دقیقی از صرف منظم صبحانه او در دسترس نیست

اما کوک به اسکرامبل سفیده تخم مرغ و سریال صبحانه بدون شکر علاقه دارد.

منبع: Cnbc

Photo from pexels