جملات انگیزشی

اگر تولید نکنید، پیشرفت نمیکنید – مهم نیست چقد ماهر یا با استعداد هستید کال نیوپورت- چیزی که زندگی افراد را از هم متمایز میکند، وجود مشکلات یا عدم وجود آن نیست بلکه نحوه برخورد آنها با مشکلات است جیم کالینز-

ما همچون جزایری در دریا هستیم، در سطح آب از هم جداییم اما در اعماق به هم متصل شدیم

ویلیام جیمز-

 

فقط با درک دردهای خود میتوانیم راه های بهتری برای کنترل حواسپرتی پیدا کنیم

نیر ایال-

 

تو در هر لحظه از زمان، قدرت اینو داری که بگی: قرار نیست داستان من اینطور تموم بشه

کریستن میلر-

 

این احتمال به حقیقت پیوستن رویاهاست که زندگی را جذاب میکند

پائولو کوئلیو-

 

من کامل نیستم. خیلی وقتا حسابی توی گند فرورفتم

ولی یادگرفتم چطوری این گند رو از روی چکمه هام پاک کنم و به راهم ادامه بدم

متیو مک کانهی-

 

موفقیت استعداد به همراه آمادگی است

ملکوم گلدول-

 

کوچکترین فعالیت ها از ناب ترین نیت ها همیشه بهتر است

رابین شارما-

 

اگر تولید نکنید، پیشرفت نمیکنید – مهم نیست چقد ماهر یا با استعداد هستید

کال نیوپورت-

 

چیزی که زندگی افراد را از هم متمایز میکند، وجود مشکلات یا عدم وجود آن نیست

بلکه نحوه برخورد آنها با مشکلات است

جیم کالینز-

 

زندگی شاد، یک آفرینش فردیست که نمیتوان از دستورالعمل آن کپی کرد

میهای چیکسنت میهای-

 

منبع: 5 صبح