جملات انگیزشی

تحت شرایط پیچیده، داشتن چک لیست نتنها به کمک ما می آید بلکه یک امر ضروری برای موفقیت است آتول گاواند - چک لیست

تحت شرایط پیچیده، داشتن چک لیست نتنها به کمک ما می آید بلکه یک امر ضروری برای موفقیت است

آتول گاواند – چک لیست

کمال گرایی شما رو خونه نشین میکنه، باعث میشه فرصت‌ها رو از دست بدید

و پروژه ها رو به تعویق بندازید. باعث میشه باور کنید زندگی شما بدتر از چیزیه که هست

.شما رو از خودتون دور میکنه. استرستون رو زیاد میکنه

به شما میگه خوب، بده. و روند طبیعی انجام کارها رو نادیده میگیره

استفان گایز – چگونه کمال‌گرا نباشیم

.فرهنگ ما گرفتار استفاده از میانبرها و ترفندای زندگی شده

.همه در جستجوی اون الگوریتم عمل ساده ی  بیشترین سود با کمترین تلاش هستن

انکار نمیکنم که این میتونه نشونه هایی از موفقیت برای شما به همراه داشته باشه

.البته اگر خوش شانس باشید، ولی هیچوقت به شما شخصیت سرسخت یا تسلط نفس نمیده

علاقه و اشتیاق، حتی استعداد، تنها زمانی ابزار بدردبخوری هستن که با وجدان کاری همراه میشن

نمی توانی به من آسیب بزنی – دیوید گاگینز

.چیزی که بیشتر افراد درک نمیکنند این است که زندگی پر از تصمیمات کوچک است

ما فکر میکنیم تصمیمات بزرگی مثل “تصمیم دارم وزن کم کنم” و

.یا “قصد دارم کتاب بنویسم” فقط در صورتی که در حد کمال انجام شوند، اهمیت دارند

ولی برگردید و به زندگیتان نگاهی بیاندازید

و به هزاران لحظه کوتاهی فکر کنید که موقعیتی داشتید که کاری انجام دهید

و به مهارتتان در زمینه ای اضافه کنید و نکردید.

.این تصمیمات کوچک هر روزه (حذف شده) میتوانستند زندگیمان را شکل ببخشند

استفان گایز – چگونه کمال‌گرا نباشیم

.دنیای اطراف شما ادراکات، الهامات و اقدامات شما رو شکل میدهد

.هنر به روح من خوراک میدهد. کتاب‌های عالی امیدم رو مستحکم میکنن

،مکالمات غنی خلاقیت من رو چند برابر میکنند

،موسیقی خوب قلب و روحم رو تعالی میدهد

.دیدن مناظر زیبا روحیه‌ام را تقویت میکند

باشگاه پنج صبحی‌ها – رابین شارما