جملات انگیزشی-بهره وری و خودسازی-

جملات انگیزشی-بهره وری و خودسازی- بهتره که فقط روی گام بعدی تمرکز کنیم نه کل مسیر. ناشناس اینکه خیلی زود از خواب بیدار بشی، یا خیلی دیر بخوابی مهم نیست. کاری که زمان بیداری انجام میدی مهمه. دن شابل

بهتره که فقط روی گام بعدی تمرکز کنیم نه کل مسیر.

ناشناس

اینکه خیلی زود از خواب بیدار بشی، یا خیلی دیر بخوابی مهم نیست. کاری که زمان بیداری انجام میدی مهمه.

دن شابل

یا تو روزت را کنترل میکنی، و یا روزت تو را کنترل میکند.

جیم ران

وقتی روی اهدافت متمرکز بشوی، طبیعتا بهره وری به همراه دارد.

جک کانفیلد

کارهای کمتر انجام بده، اما اونها رو به خوبی انجام بده.

اریک بارکر

زمانی را که به لذت بردن سپری کردی، زمان هدر رفته نیست.

جان لنون

شما به واسطه آنچه که حاضرید برای آن بجنگید تعریف خواهید شد.

مارک منسون

خواندن خوبه، ولی عمل کردن بهتره.

اریک ریس

زمانی که قادر به تغییر شرایط نباشید، باید خودتان را تغییر دهید.

ویکتور فرانکل

شما نمیتوانید احساس خود را کنترل کنید، اما میتوانید تصمیم بگیرید چگونه رفتار کنید.

مل رابینز

برای موفقیت باید بیرون بیای (از راحتی) ، باید زمین بخوری.

ریچراد برانسون

منبع: 5 صبح

Photo from 500px