جملات انگیزشی-انگیزه-

-جملات انگیزشی-انگیزه مردم میگن انگیزه دوام ندارد، حموم رفتن هم همینطوره! برای همین ما روزانه توصیه میکنیم. زیگ زیگلار برنده، همون رویا پردازیه که هیچوقت بیخیال نشده. نلسون ماندلا

مردم میگن انگیزه دوام ندارد، حموم رفتن هم همینطوره! برای همین ما روزانه توصیه میکنیم.

زیگ زیگلار

برنده، همون رویا پردازیه که هیچوقت بیخیال نشده.

نلسون ماندلا

اگر یه صندلی توی موشک به تو دادن، نگو کدوم صندلی؟ فقط سوار شو!

شرلی سندبرگ

بهترین راه برای پیشگویی آینده، ساختن اونه.

مارک کوبان

تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجور دارد: هیچ کاری نکنید، هیچ نگویید و چیزی نباشید.

ارسطو

هیچوقت نمیدونی چقدر قوی هستی، تا اینکه قوی بودن تنها انتخاب تو باشد.

باب مارلی

بزدل ها هیچوقت شروع نکردند، ضعیف ها میان راه، ما را رها کردند، ما ماندیم.

فیل نایت

اگر 50 میلیون نفر یه چیز احمقانه رو بگن، اون چیز همچنان احمقانه است.

رولف دوبلی

همه میتوانند شروع کنند اما فقط افراد کمی میتوانند به پایان برسانند.

دارن هاردی

شما و تنها شما در نهایت مسئول خوشبختی و فردی که میشوید هستید.

ریچل هالیس

منبع: 5 صبح

Photo by Dean Mouhtaropoulos on Getty Images