جملات انگیزشی-مثبت اندیشی و هدف-

جملات انگیزشی-مثبت اندیشی و -هدف انتشار اخبار بد و غیبت کردن رو کنار بذار، تو ماشین حمل زباله نیستی. گرنت کاردون زندگی همون چیزیه، که وقتی سرگرم برنامه هات هستی اتفاق میوفته. جان لنون

انتشار اخبار بد و غیبت کردن رو کنار بذار، تو ماشین حمل زباله نیستی.

گرنت کاردون

زندگی همون چیزیه، که وقتی سرگرم برنامه هات هستی اتفاق میوفته.

جان لنون

رویاهات را زندگی کن، نه گذشته ات.

استفان کاوی

مادامی که ذهن با ترس درگیر است، جایی برای حقیقت نمیماند.

هانس رزلینگ

ما خود زنجیر هایی که در زندگی به تن میکنیم را میسازیم.

چارلز دیکنز

شما باید به مغزتون تمرین بدید که مثبت باشد، دقیقا مثل ورزش برای بدن.

شان آکور

من اضطراب را تجربه شکست، پیش از وقوع آن میدانم.

ست گودین

اگر هنوز در فکر شماست، پس ارزش ریسک کردن را دارد.

پائولو کوئلیو

میگن زمان، پوله. ولی درواقع با ارزش تر از پوله، زمان یک منبع غیر قابل بازگشته.

نیل فیوره

اگر قراره ریسک کنید و ممکنه شکست بخورید. در چیزی شکست بخورید که ارزشش را داشته باشد.

جان اکوف

محبوبیت یک انتخاب، به معنای مناسب بودن آن نیست.

امی مورین

هدف، بی نقص بودن در انتها نیست، بلکه هدف، امروز بهتر بودن است.

سایمون سینک

منبع: 5 صبح

Photo from blog.urbanoutfitters