جملات انگیزشی-هدف-

-جملات انگیزشی-هدف اگر مهم باشه یه راهی پیدا میکنی. وگرنه بهونش رو! رایان بلیر همیشه یادت باشه که با رویا به خواب بری و با هدف بیدار بشی. ناشناس

اگر مهم باشه یه راهی پیدا میکنی. وگرنه بهونش رو!

رایان بلیر

همیشه یادت باشه که با رویا به خواب بری و با هدف بیدار بشی.

ناشناس

افرادی که هدف ندارند. تا ابد محکوم شدن به کار کردن برای افرادی که هدف دارند.

برایان تریسی

وقتی چیزی به اندازه کافی مهم باشه، انجامش میدی، حتی اگه شانس به نفع تو نباشه.

ایلان ماسک

چیزی که الان ثابت شده، اول فقط یک تصوّر بوده.

ویلیام بلیک

به آنچه زندگی به شما میدهد راضی نشو. زندگی رو بهتر کن، چیزی بساز.

اشتون کوچر

زندگی یعنی تاثیر گذاشتن، نه فقط پول درآوردن.

کوین کروز

هزینه اشتباه کردن، کمتر از هزینه هیچ کار نکردنه.

ست کودین

بدون جرئت و جسارت، هرگز نخواهید فهمید چه چیز هایی واقعا در زندگی شما ممکن هست.

ویلیام اچ مک ریون

استاد تغییر باش، نه قربانی تقدیر.

برایان تریسی

منبع: 5 صبح

Photo from mundo