جملات انگیزشی-خودسازی-

-جملات انگیزشی-خودسازی زخم هایت را به خرد تبدیل کن. اپرا وینفری اگر میخوای به ترست غلبه کنی. فقط نشین خونه و بش فکر کن. برو بیرون و کاری کن. دیل کارنگی

زخم هایت را به خرد تبدیل کن.

اپرا وینفری

اگر میخوای به ترست غلبه کنی. فقط نشین خونه و بش فکر کن. برو بیرون و کاری کن.

دیل کارنگی

با عشق انجامش بده، نه برای عشق.

ناشناس

شما راه رفتن را با دنبال کردن قواعد نمی آموزید. با انجام دادن و شکست خوردن یاد میگیرید.

ریچارد برانسون

امروز یک کاری کن، که در آینده از خودت تشکر کنی!

شان پاتریک فلانری

زمان محدوده، اونو با تقلید از زندگی دیگران هدر ندید.

استیو جابز

هر روز فرصتی دوباره برای بازسازی خودمان است.

رالف لورین

همون تغییری باش که میخوای توی دنیا ببینی.

گاندی

طراح دنیای خود باشید. نه صرفا یک مصرف کننده.

جیمز کلییر

من ترجیح میدم از تغییر استقبال کنم، تا اینکه به گذشته بچسبم.

رابرت کیوساکی

منبع: 5 صبح

Photo from houseofharper