جملات انگیزشی

همان تغییری باشید که میخواهید در دنیا ببینید گاندی- دانش، برای شما قدرت به همراه دارد. و شخصیت احترام را بروس لی- آن که کوه را جابجا کرد، از سنگ ریزه ها شروع کرده است کنفوسیوس-

بیاد داشته باشید، پاسخی که به آن نیاز دارید، درون شماست. فقط باید به اندازه کافی آرام باشید تا آن را بشنوید

دبی فورد-

 

،نگرش خود را تغییر بدید تا دنیا شما تغییر کند. یادتون باشه، اگر شما زندگی خودتون رو اولویت بندی نکنید

یک نفر دیگه اینکارو برای شما انجام میده

گرگ مککیون-

 

چیزی که افراد را از هم متمایز میساز، حضور یا عدم حضور مشکلات نیست. بلکه نحوه برخورد آنها با مشکلات زندگی است

جیم کالینز-

 

برای شروع کردن یک کار، منتظر پیدا کردن و شناختن خود نشوید

آستین کلئون-

 

همان تغییری باشید که میخواهید در دنیا ببینید

گاندی-

 

دانش، برای شما قدرت به همراه دارد. و شخصیت احترام را

بروس لی-

 

آن که کوه را جابجا کرد، از سنگ ریزه ها شروع کرده است

کنفوسیوس-

 

دیسیپلین، برای شما سبک زندگی می آفریند

هال الراد-

 

وقتی بدونی چی مهمه، رها کردن بی اهمیت ها راحت ترمیشه

ماری فورلئو-

 

مشکلات، تابلوی توقف نیستند، آنها را به عنوان راهنمای مسیر ببینید

رابرت شولر-

منبع: 5 صبح