5 نشانه هدر دادن زندگی

5 نشانه هدر دادن زندگی زندگی با ارزش است و با اینحال خیلی از افراد به جای اینکه چیز با ارزشی از آن بدست بیاورند، فقط از آن میگذرند. جوانی زمانیست برای کاشتن درخت، و هنوز خیلی از ما اینکار را انجام ندادیم و بیشتر زمان را به مهمونی یا تغذیه ناسالم و ... گذراندیم. به جای اینکه عادات سالم ایجاد کنیم، مهارت های جدید بیاموزیم و...

زندگی با ارزش است و با اینحال خیلی از افراد به جای اینکه چیز با ارزشی از آن بدست بیاورند،

فقط از آن میگذرند. جوانی زمانیست برای کاشتن درخت،

و هنوز خیلی از ما اینکار را انجام ندادیم و بیشتر زمان را به مهمونی یا تغذیه ناسالم و … گذراندیم.

به جای اینکه عادات سالم ایجاد کنیم، مهارت های جدید بیاموزیم و…

با هم ببینیم آیا شما زمان را صرفا سپری میکنید، به جای اینکه بهترین را از آن بدست بیاورید؟

1.شما پس از بیدار شدن به سرعت تخت را ترک نمیکنید.

اگر نیم ساعت در تخت قبل از برخواستن در گوشی میچرخید، شما چندان چیزی با ارزشی بدست نمی آورید.

افراد هدفمند، زمان خود را اینگونه صرف نمیکنند،

شروع روز جدید، شروع گام برداشتن برای رسیدن به اهدافشان است.

2.شما بیش از یک یا دو ساعت در روز صرف فعالیت های بی هدف میکنید.

مثل دیدن فیلم و تلویزیون، بازی کردن، شبکه های اجتماعی و …

در مقدار کم، نه بیش از 2 ساعت، این فعالیت ها برای “رفع فشار” مهم هستند.

اما بیش از این مقدار، “رفع فشار” به “هدر دادن زمان” تبدیل میشود.

3.در پایان روز برای خوابیدن و به تخت رفتن احساس آمادگی نمیکنید.

افرادی که روز آنها پر از فعالیت های هدفمند است در انتهای روز احساس خستگی میکنند.

فرقی ندارد کار ذهنی یا بدنی، تمام انرژی شما را میگیرد و شما را برای رفتن به خواب آماده میکند.

اگر احساس خواب نمیکنید، احتمالا از تمام انرژی خود استفاده نکرده اید.

4.شما بیشتر وقت خود را صرف برنامه ریزی میکنید بجای انجام آن

اگر بیشتر زمان صرف آرزو ها،

برنامه ها یا فکر هایی که برای آینده دارید میکنید به جای انجام دادن فعالیت واقعی،

شما بهترین را از زندگی بدست نمی آورید.

منبع: Medium

Photo from findingjules